Eerste stappen bij een erfenis

In dit eerste artikel over het erfrecht gaan we wat meer uitleggen over het erfrecht. Welke vragen moeten er beantwoord worden en waar moet je opletten na het overlijden van iemand.

Als er iemand is overleden, laat deze persoon een erfenis na. De eerste vraag die dan beantwoord moet worden is wie is of wie zijn de erfgenamen van de overledene? Als de overledene geen testament heeft opgesteld, is het de wet die bepaalt wie de erfgenamen zijn. Dit wordt het versterferfrecht genoemd. Heeft de overledene wel een testament, dan kan hij of zij daarin afwijken van het versterferfrecht en zelf erfgenamen aanwijzen en ook bepalen voor welk deel zij erven.  De erven kunnen ook anderen zijn dan familieleden van de overledenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Stichting, een goed doel of goede vrienden. Hoe kom je echter te weten of er een testament is of niet. Soms is het bekend dat de overledenen een testament heeft. In dat geval is eenvoudig te achterhalen wie tot erfgenamen zijn benoemd. In alle andere gevallen zal het Centraal Testamenten Register (het CTR) geraadpleegd moeten worden. Via een schriftelijke aanvraag kunt u erachter komen of de overledene een testament heeft en welke notaris in het bezit hiervan is. Het is alleen voor naaste familieleden mogelijk een uittreksel uit het CTR op te vragen. Uiteindelijk zal een notaris het testament openen.

Als duidelijk is of er testament is of niet, is het de vraag hoe verder? Het is niet altijd vanzelfsprekend om een erfenis te accepteren. Wellicht heeft de overledene schulden gemaakt? Of wil je om een andere, meer persoonlijke reden, geen erfgenaam zijn. Het is goed om te weten dat je als erfgenaam een keuze hebt. Je hebt de keuze om een erfenis zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Hieronder zullen we uitleggen wat de verschillen hiertussen zijn maar eerst willen we het volgende benadrukken. De keuze voor het zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van een erfenis is in principe een eenmalige keuze. Deze keuze kan later niet meer gewijzigd worden, behalve in bijzondere gevallen. De gemaakte keuze geldt bovendien voor het gehele erfdeel van de erfgenaam. Denk dus goed na voordat je de keuze maakt en vraag ons gerust om advies.

Zuiver aanvaarden

Als je een erfenis zuiver aanvaardt dan volg je de overledene op in al zijn rechten en plichten. Dit kan betekenen dat als er meer schulden zijn dan bezittingen je, als erfgenaam, het tekort met jouw eigen vermogen moet aanvullen. Let goed op: Een zuivere aanvaarding kan namelijk blijken uit een verklaring die je geeft maar ook uit jouw gedragingen, zonder dat je je hiervan misschien bewust bent. Bij een gedraging kan je bijvoorbeeld denken aan het meenemen of verkopen van goederen van de erfenis.

Beneficiair aanvaarden

Het beneficiair aanvaarden wordt ook wel het aanvaarden onder het recht van boedelbeschrijving genoemd. Als je een erfenis beneficiair aanvaardt, dan wordt de erfgenaam niet mijn zijn privévermogen aansprakelijk voor de schulden uit de erfenis. Als er een positief saldo blijkt te zijn dan deel je, als erfgenaam, mee maar als er een negatief saldo blijkt te zijn dan hoef je niet met eigen geld mee te betalen. Voor minderjarigen, personen die onder curatele staan, personen die in de wettelijke schuldsanering zijn betrokken of die failliet zijn verklaard geldt dat zij in principe beneficiair aanvaarden tenzij de rechter toestemming geeft voor verwerping van de erfenis.

Na beneficiaire aanvaarding moet de erfenis volgens de wettelijke regels, met betrokkenheid van de rechter, worden afgewikkeld. Dit wordt vereffening genoemd. Let op: Beneficiaire aanvaarding kan alleen door het afleggen van een verklaring ter griffie van de rechtbank en kost dus griffiegeld.

Verwerping

Ook het verwerpen kan alleen door het afleggen van een verklaring bij de griffie van de rechtbank. Bij het verwerpen van de erfenis wordt de erfenis niet geaccepteerd. Let op met verwerping als je zelf minderjarige kinderen hebt en zij in jouw plaats kunnen komen in de erfopvolging. Wij adviseren je graag over de precieze gevolgen.

 

Zodra je keuzes moet gaan maken over hoe en of je een erfenis moet aanvaarden, komt er aldus veel op je af. Een goed advies kan dan helpen om die beslissingen te nemen die verantwoord zijn en passen bij jouw persoonlijke situatie. Dit voorkomt veel ellende die mogelijk later ook niet meer te herstellen is.  

0
0
0
s2smodern